English Suomi
Arkiv

Nyheter

Raiseborrning

 

Raiseborrning

Metod för stora berghål.

Kort beskrivning: Ett pilothål borras med exempelvis rullborrkrona (liknande AT-borrning, se under jordborrning), hammarborrning eller kärnborrning. När pilotborrningen är klar ryms berghålet upp till önskad dimension i ett moment. Rymmarkronan med sina hårdmetallbestyckade rullar mal sönder berget då den dras tillbaka genom pilothålet.

Borrlängd, diameter: 0-1000 m, 600-4000 mm

Används till: Kanalisering för el, tele, gas, fjärrvärme, vatten, dag- och spillvatten. Anslutningar mot dag- och spillvattentunnlar, gruvschakt, kraftverkstunnlar.

Läs mer om raiseborrning i “WikiNoDig” på www.nodigplatform.se.