English Suomi
Arkiv

Nyheter

 

Mikrotunnling, TBM

Mikrotunnling används vanligtvis för tryckning av ledningar av betong, se Mikrotunnling under jordborrning, men metoden kan även med fördel användas i homogent berg som alternativ till en sprängd tunnel.

Kort beskrivning: I fronten sitter borrutrustning och styrutrustning. Borrhuvudets hårdmetalldiskar får berget att spricka och lossna. En konisk kross mal ned lossborrat berg. Borrkaxet pumpas ut med borrvätskan i ett slutet system till en avskiljningsanläggning placerad ovan mark. Borrutrustningen pressas framåt med hjälp av bakomliggande betongrör. Nya betongrör installeras efter hand vid tryckstationens hydraulcylindrar.

Borrutrustningen kan även användas utan rör och tar då spjärn mot tunnelväggen i berget. Ibland kläds berget successivt in bakom borrutrusningen med betongsegment, mot vilka maskinen tar spjärn.

Rörlängd, diameter: Mikrotunnling 0-1000 m, 1200-4200 mm TBM 0-10 000 m, 1200-14 000 mm

Används till: Spill- och dagvattentunnlar. Även som kulvert för el, tele, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten

Läs mer om Mikrotunnling, TBM i “WikiNoDig” på www.nodigplatform.se.