English Suomi
Arkiv

Nyheter

Hammarborrning i berg

Hammarborrning

Snabb och tillförlitlig metod för måttliga längder och dimensioner.

Kort beskrivning: Den tryckluftsdrivna borrkronan krossar och pulvriserar berget. Metoden liknar brunnsborrtekniken men har betydligt större precision. När pilotborrningen är klar ryms berghålet i ett eller flera steg till önskad dimension. Rymmarkronan påminner om en pilotkrona med styrtapp.

Borrlängd, diameter: 0-150 m, 100-400 mm

Används till: Kanalisering för el, tele, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten, även självfallsledningar för spill- och dagvatten

Läs mer om hammarborrning i “WikiNoDig” på www.nodigplatform.se.