English Suomi
Arkiv

Nyheter

Allmänt om bergborrning

Den skandinaviska gruvnäringen har gett oss lång erfarenhet av borrning i berg. En rad olika metoder har utvecklats, och ofta kan dessa kombineras för att erhålla önskat resultat.

I bergborrning ingår två huvudsakliga moment; pilotborrning, ofta med hög precision, samt upprymning. Det som kännetecknar bergborrning är att då hela borrsträckan utgörs av berg, så används normalt inte skyddsrör. Ledningen installeras istället direkt i borrhålet; ibland injekteras mellanrummet.

Litet om de vanligaste metoderna hittar du här på hemsidan. Mer utförlig information hittar du i “WikiNoDig” på www.nodigplatform.se.