English Suomi
Arkiv

Nyheter

Cementbruksisolering

Beläggning – cementbruksisolering

Renovering av invändigt korrosionsskydd på ledningar.

Kort beskrivning: Cementbruk slungas på befintlig lednings insida med ett roterade sprutmunstycke.

Befintligt rör: Stål- och gjutjärn

Installationsyta: Schaktgropar för utrustningen.

Rörlängd, diameter och material: 0-300 m, 200-1200 mm, cement

Används till: VA

Läs mer om beläggning med cementbruksisolering i “WikiNoDig” på www.nodigplatform.se.