Anmälan till Diplomkurs NoDig VA

Uppgifter

Fakturaadress

E-faktura

Deltagande

Deltagande / Avgift (exkl. logi)

Dagskurs 3 dgr med kaffe + lunch samt gemensam middag dag 1 - 17 500,00 Kr
Kursavgiften faktureras i samband med kursstart.

Övriga upplysningar

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

R-symbolen identifierar företag som har ett etiskt förhållningssätt, d.v.s. aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.
Läs mer om R-licens


© 2020 Johan Lundberg AB