English Suomi

Nyheter

Vill du hjälpa Sveriges ledningsägare att spara miljoner med framtidens teknik? Johan Lundberg AB kommer till Göteborg! Världsunik borrmetod för elindustrin lanserad. Vi var där! ”Nästa gång ska vi kontakta Johan Lundberg tidigare” Avancerad mikrotunnling under Nissan Pipe Express utsett till årets NoDig-projekt 2015 Väl värt att åka ända till Skåne för Höstens Diplomkurs NoDig VA, Uppsala 13-15 oktober Diplomkurs NoDig VA för ledningsägare i Skåne! God jul till Filippinerna! Premiär för NoDig Platform på VA-mässan! Lyckad premiär för diplomkurs schaktfritt Diplomkurs NO-DIG VA 18-20 nov Johan Lundberg AB på IRO för tredje året i rad. Årets julklapp går till Filippinerna. Diplomkurs NO-DIG VA 25-27 mars Nu startar vi utbildning inom schaktfritt! På uppdrag av Johan Lundberg AB har ett examensprojekt utförts av student på KTH Intressanta nyheter inom schaktfri ledningsbyggnad Ny bok av Johan Lundberg: Bredband åt folket! Johan Lundberg upplyser väghållare att ledningsarbeten inte bara är ett bekymmer. Årets julgåva går till att hjälpa övergivna barn i Rumänien Uppskattade anföranden vid utställarseminarierna VA-mässan Mikrotunnel minskar översvämningsrisk i Borlänge centrum. Johan Lundberg, talade vid SSTT årsmöte 2012 Missa inte Johan Lundbergs föredrag vid SSTT 16-17 April Inhämtning- och avsätting av information Hur förmår vi våra planerare och beslutsfattare att tänka rätt redan på idéstadiet? Årets julgåva går till att hjälpa övergivna barn i Rumänien Hur ska det här sluta? Byggnation av ny vindkraft med hjälp av schaktfri teknik Nytt uppdrag åt SKB. Medlem i SSTT’s arbetsgrupp. Hemkommen från NoDig 2011 i Berlin Nya ansikten på Johan Lundberg AB. Hur gör dom på andra sidan staketet? Julgåvan gick till barnen på Haiti Framtidssäker borrad ledning ersätter ledning under bro Johan Lundberg utbildar internationella studenter i schaktfritt Johan Lundberg AB fyller ett år idag! Hjälp – det ligger ledningar där grunden ska byggas! Johan Lundberg utbildar i schaktfritt för norrlandskommuner Fortum Värme tar hjälp vid fjärrvärmeutbyggnad Stockholm Vatten skriver avtal med Johan Lundberg AB Schaktfritt prioriterat när Eon Värme bygger fjärrkyla Borrad VA-ledning i Nynäshamns kommun? Beställ nya handboken om schaktfritt! Stort intresse för Johan Lundberg på VA-mässan! Ökat sug efter schaktfritt i lågkonjunktur Premiär för Johan Lundberg AB

Hur förmår vi våra planerare och beslutsfattare att tänka rätt redan på idéstadiet?

2012-01-26

Med min tidigare erfarenhet som entreprenör har jag fått klart för mig hur viktigt det är att planerare av projekt redan på idéstadiet har kunskap om nya tekniker och anläggningsmetoder. Annars finns risk att gamla olämpliga metoder låses in i projekten från början, och då är det givetvis svårt att ändra när man kommer till genomförandet, säger Johan Lundberg.

Riksrevisionen, som på regeringens uppdrag granskar Trafikverkets produktivitet i infrastrukturprojekt, har i en granskning kommit fram till att de projekt i vilka kostnaden drar iväg, huvudsakligen är sådana där det är trångt att bygga, där de geotekniska förhållandena är besvärliga och där man stöter på okända ledningar och andra anläggningar i mark. Riksrevisionen menar att kostnaderna hade kunnat hållas nere med modernare och bättre byggmetoder, och drar slutsatsen att delar av anläggningsbranschen är föråldrad och inte heller förnyas.

Men modernare och bättre metoder finns!

Vi är t ex övertygade om att branschen skulle ha stor nytta av att använda sig mer av schaktfri teknik vid tunnel- och ledningsbygge. För att sprida kunskap om sådan teknik har vi på Johan Lundberg AB under januari månad fört samtal med Trafikverkets Generaldirektör Gunnar Malm samt Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och även lämnat över vår handbok i schaktfritt byggande till dem. Vi fortsätter på alla plan att för planerare och beslutsfattare göra det schaktfria ”tänket” mer lättillgängligt redan på idéstadiet.