English Suomi
Arkiv

Nyheter

Johan Lundberg

Konsultföretaget Johan Lundberg AB är oberoende specialister på schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering. Företaget, som grundades 2009, ägs och leds av Johan Lundberg, Uppsala, som har lång branscherfarenhet som projektledare, utbildare, fackboksförfattare och visionär. Vi arbetar främst inom Sverige, men åtar oss gärna uppdrag för kunder från hela Norden.

Ingen kan vara expert på allt. Är du som projektör osäker är det lätt att välja känd teknik och beprövade lösningar, även om det blir dyrare och tar längre tid. Här kan Johan Lundberg AB hjälpa till genom att hjälpa, utbilda och träna projektörer hos både konsultföretag och nätägare så att ni vet vilka möjligheter schaktfritt skapar.

 

Sak samma med dig som ska räkna på ett ledningsjobb.
Johan Lundberg AB hjälper dig som schakt- och markentreprenör
att hitta smarta och kostnadseffektiva genvägar, samt att
projektleda jobbet så att kalkylerna håller.

Slutligen, du som beställare spar pengar
på att använda oss som representant.
Vi kan dels bistå med förfrågnings-
underlag som skapar möjlighet för
anbudsgivare att verkligen demonstrera
sin kreativitet, dels finnas med under
upphandling och genomförande för att kontrollera
att leverantören verkligen utför det som offererats.Om Företaget