English Suomi
Arkiv

Nyheter


Schaktfritt ledningsbyggande går ofta mycket snabbare än schaktning.

Tid

– schaktfritt ledningsbyggande går uppemot tio gånger snabbare än schaktning
– inga tidsödande förberedelser behövs
– inga utdragna efterarbeten behövs, t ex återställande av asfalt, stensättning
eller planteringar