English Suomi
Arkiv

Nyheter


Fokusera på målsättningen inte på vilka hinder som finns på vägen –schaktfria lösningar öppnar upp för möjligheter.

Teknik

– ledningen kan dras den kortaste vägen
– mindre risk för sättningar tack vare att inga jordmassor flyttas om vid 
byggandet – ledningen ligger där den ska
– grundvattnet påverkas inte
– dränering, t ex i jordbruksmark, påverkas inte
– spontning behövs inte
– markens ytskikt påverkas inte, vilket gör att efterlagning och framtida
reparationer inte behövs
– schaktfritt ledningsbyggande fungerar lika bra vintertid
– går att använda där markens bärighet annars är låg för schaktmaskiner