English Suomi
Arkiv

Nyheter


Näringsidkare påverkas vid schaktarbete.

Miljö

  • schaktfritt ledningsbyggande går betydligt snabbare. Därför blir den störning som är oundviklig, t ex maskinbuller och avgasutsläpp från maskiner, mindre
  • mindre mängd ändliga resurser förbrukas, t ex drivmedel och fyllnadsmassor

  • Schaktfritt är ett miljövänligare alternativ då mindre energiresurser förbrukas – klicka på bilden för att se förstoring.
  • boende och näringsidkare störs inte
  • trafikflöde påverkas inte
  • växter och träd skonas
  • ledningar kan byggas även i känsliga naturområden, vid fornlämningar etc. utan att miljön påverkas
  • mindre energiförbrukning genom att schaktfritt ledningsbyggande går snabbare
  • inga schaktslänter som kan rasa
  • föroreningar i marken, t ex i industriområden, påverkas inte utan ligger kvar ostörda