English Suomi
Arkiv

Nyheter

Kostnadsrelation mellan schaktning och schaktfri teknik vid olika djup och ledningsdimensioner – klicka på bilden för att se förstoring.

Ekonomi

  • enklare att få tillstånd; lägre eller ingen ersättning till markägare
  • ingen ledningsbädd krävs
  • ingen kostnad för fyllnadsmassor
  • vid djupt förlagda ledningar, t ex avlopp, blir schaktfritt mycket billigare genom att spontning inte behövs
  • schaktfritt blir billigare om ytskikt – asfalt, stensättning, plantering – behöver återställas.
  • Konventionell schaktning innebär köer, förseningar och bortfall av inkomster.

  • näringsidkare störs inte, ingen ersättning behöver betalas ut
  • lägre kostnad för samhället genom att gator och vägar inte behöver stängas av; inga köer, inga förseningar, inget bortfall av inkomster
  • när schaktfri teknik måste användas, t ex för en vägkorsning, kan angränsande ledningssträckor borras till lägre kostnad