Skip to main content

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Syftet med denna informationstext är att förklara hur vi, Johan Lundberg AB (”vi”, ”oss” eller ”vår”), är personuppgiftsansvariga och hur vi behandlar information som på något sätt kan identifiera dig, så kallad Personidentifierande information (PII). Vi vill även upplysa dig om de rättigheter du har och de skyldigheter vi har, gentemot dig. Denna text vänder sig till dig som:

  • Är kund hos oss.
  • Har varit kund hos oss, avtalet har ej förnyats och våra tjänster brukas inte längre.
  • Prenumererar på vårt nyhetsbrev eller andra utskick och ingår i marknadsföringssatsningar.
  • På annat sätt kommunicerar med oss via vår kundtjänst, via e-post, telefon, sms, eller brev.

För oss är det viktigt att värna om din integritet och identitet samt att följa den nya lagen dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar din information, vilka skyldigheter vi har samt vilka rättigheter du har. Har du frågor om detta är du välkommen att kontakta oss.

<!– {"type":"layout","children":[{"type":"section","props":{"style":"default","width":"small","vertical_align":"middle","title_position":"top-left","title_rotation":"left","title_breakpoint":"xl","image_position":"center-center","text_color":"","width_expand":"","height":"","padding":"","header_transparent":"","animation":""},"children":[{"type":"row","props":{"layout":"1-1","breakpoint":"m","fixed_width":"large","gutter":"","width":"","width_expand":"","height":"","margin":""},"children":[{"type":"column","props":{"widths":["1-1"],"image_position":"center-center","media_overlay_gradient":"","vertical_align":"","style":"","text_color":"","padding":""},"children":[{"type":"headline","props":{"title_element":"h1","title_style":"","title_decoration":"","title_color":"","text_align":"","text_align_breakpoint":"","text_align_fallback":"","maxwidth":"","maxwidth_align":"","maxwidth_breakpoint":"","margin":"","animation":"","visibility":"","content":"Integritetspolicy"}},{"type":"text","props":{"margin":"default","column_breakpoint":"m","text_style":"","text_color":"","text_size":"","column":"","text_align":"","text_align_breakpoint":"","text_align_fallback":"","maxwidth":"","maxwidth_align":"","maxwidth_breakpoint":"","animation":"","visibility":"","content":"Syftet med denna informationstext \u00e4r att f\u00f6rklara hur vi, Johan Lundberg AB (\u201dvi\u201d, \u201doss\u201d eller \u201dv\u00e5r\u201d), \u00e4r personuppgiftsansvariga och hur vi behandlar information som p\u00e5 n\u00e5got s\u00e4tt kan identifiera dig, s\u00e5 kallad Personidentifierande information (PII). Vi vill \u00e4ven upplysa dig om de r\u00e4ttigheter du har och de skyldigheter vi har, gentemot dig. Denna text v\u00e4nder sig till dig som:\n

    \n

  • \u00c4r kund hos oss.\n
  • Har varit kund hos oss, avtalet har ej f\u00f6rnyats och v\u00e5ra tj\u00e4nster brukas inte l\u00e4ngre.\n
  • Prenumererar p\u00e5 v\u00e5rt nyhetsbrev eller andra utskick och ing\u00e5r i marknadsf\u00f6ringssatsningar.\n
  • P\u00e5 annat s\u00e4tt kommunicerar med oss via v\u00e5r kundtj\u00e4nst, via e-post, telefon, sms, eller brev.\n\nF\u00f6r oss \u00e4r det viktigt att v\u00e4rna om din integritet och identitet samt att f\u00f6lja den nya lagen dataskyddsf\u00f6rordningen, \u00e4ven kallad GDPR. Vi vill d\u00e4rf\u00f6r informera dig om hur vi behandlar din information, vilka skyldigheter vi har samt vilka r\u00e4ttigheter du har. Har du fr\u00e5gor om detta \u00e4r du v\u00e4lkommen att kontakta oss.”}}]}]}]}],”version”:”1.19.2″} –>

Johan Lundberg Oy on itsenäinen ja riippumaton suunnittelutoimisto kaivamattoman (No-Dig) tekniikan alueella.


© 2023 Johan Lundberg OY