Skip to main content

Tierakennusmestari-lehti

Johan Lundberg Oy on nyt Gidon Infra! Lue lisää

Tierakennusmestari-lehden numerossa 2022/1 Jukka Huusko kertoi no-dig-tekniikoiden yhteydestä kustannussäästöihin infrarakentamisessa.

”Oikean menetelmän valinta kyseessä olevaan tarpeeseen ja vallitseviin maaperä- ja ympäristöoloihin
vaatii lujaa ammattitaitoa. Kohteeseen sopivimmalla menetelmällä varmistetaan mahdollisimman suuret hyödyt niin urakoitsijalle, ympäristölle kuin tilaajallekin.”

infrarakentaminen, johanlundbergoy, kaivamaton tekniikka, nodig

Johan Lundberg Oy on itsenäinen ja riippumaton suunnittelutoimisto kaivamattoman (No-Dig) tekniikan alueella.


© 2023 Johan Lundberg OY