Skip to main content

Pre study

Genom att välja schaktfritt går det både att spara stora pengar och att minska miljöpåverkan rejält. Schaktfria projekt är dock alltid förenade med en viss risk – att använda fel metod på fel plats kan bli mycket kostsamt. Och misstag orsakar extrakostnader på flera olika sätt:

  • Merarbete genom att beställaren tvingas betala för det misslyckade försöket.

  • Byte till kostsammare metod som inte är konkurrensutsatt.

  • Tidsförlust, plus att abonnenter/konsumenter drabbas och får vänta på projektets omstart.

Kloka beställare skaffar sig bästa möjliga beslutsunderlag tidigt genom att låta oss göra en förstudie. Vi utgår från de förutsättningar som är kända och besvarar kärnfrågorna:

  • Finns ett schaktfritt alternativ?

  • Hur kan det se ut?

  • Vad blir kostnaden?

  • Hur minskar man de risker som finns i projektet?

Vår förstudie underlättar för beställaren att fatta rätt beslut, och reducerar risken för tekniska, miljömässiga eller ekonomiska överraskningar under projektering, upphandling och genomförande.

Att göra rätt ifrån början betyder alltid stora besparingar. Och i jämförelse med bara någon dags oplanerat stillestånd i projektet, är förstudien billig.

Johan Lundberg AB is an independent consultant company within trenchless pipeline and cable construction and rehabilitation.


Johan Lundberg AB holds the AAA rating, i.e. the highest rating of creditworthiness.

Johan Lundberg AB is certified to the ISO 9001 and ISO14001 standards, which are the international standards for quality- and environmental management systems respectively.

DCA-Europe, Drilling Contractors’ Association - is the industry body for entrepreneurs, tech. developers and design offices in horizontal directional drilling (HDD). As the first Swedish member, we take part in and contribute to DCA standards and networking.
Learn more about DCA


© 2024 Johan Lundberg AB