Våra hjälpmedel

NoDig Platform gör schaktfritt enkelt

Att bygga och underhålla ledningar kostar miljoner. Schaktfri teknik sänker kostnaden rejält, skonar miljön och ser till att trafikanter, närboende och butiker slipper att blir störda.

NoDig Platform är ett webbaserat verktyg som gör planering och projektering av vanliga schaktfria projekt enklare. Du får tillgång till landets främsta schaktfria expertis - steg för steg guidas du framåt när NoDig Platform ställer de frågor som identifierar projektets individuella faktorer.

Sist skapas ett kvalitetssäkrat underlag som du kan använda direkt för att göra en upphandling. Offerterna du får kommer att avse det aktuella projektet - du undviker ändringar och tillägg som är vanliga t.ex. vid ramavtal.

Våra böcker

Schaktfritt

Handboken ”SCHAKTFRITT” är en enkel grundbok som vänder sig till dig som vill få en uppfattning om de tekniska, tidsmässiga, ekonomiska och miljömässiga fördelarna med schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.

Boken är rikt illustrerad och presenterar även merparten av de schaktfria metoder som är kommersiellt tillgängliga på den svenska marknaden idag.

Du får också tekniska fakta kring metodvalet, samt en genomgång av de viktigaste applikationerna för schaktfri teknik.

Bredband åt folket

Handboken ”BREDBAND ÅT FOLKET” vänder sig främst till dig som ska bygga eller handla upp ledningsnät för bredband. Boken behandlar de tekniska, tidsmässiga, ekonomiska och miljömässiga fördelarna med schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.

Boken är rikt illustrerad och presenterar merparten av de schaktfria metoder som är aktuella vid bygge av bredbandsnät, inklusive närliggande s.k. grävfria metoder som fräsning och plöjning.

Du får också tekniska fakta kring metodvalet, samt en genomgång av de viktigaste applikationerna för schaktfri teknik i samband med bygge av bredbandsnät.

Din beställning

Jag vill beställa Johan Lundbergs handbok "Bredband åt folket!" för 100kr/st exkl. moms + frakt!

Jag vill beställa Johan Lundbergs handbok "Schaktfritt" för 100kr/st exkl. moms + frakt!

Uppgifter

Fakturaadress

Leveransadress

Leveransadress är samma som fakturaadress

Övriga upplysningar

Johan Lundberg AB is an independent consultant company within trenchless pipeline and cable construction and rehabilitation.

Johan Lundberg AB holds the AAA rating, i.e. the highest rating of creditworthiness.

The R-license defines corporations with an ethical standard, proactively working for and emphasizing ethics throughout the organization.

DCA-Europe, the industry body for technology
developers and consulting companies within
the area of horizontal directional drilling (HDD).
We are the first Scandinavian organization
to be admitted as associate members of DCA. In our work, we strive to follow the good experiences that
DCA's norms and standards enrich us with.
Learn more about DCA


© 2020 Johan Lundberg AB