Skip to main content

Our tools & methods

NoDig Platform gör schaktfritt enkelt

Att bygga och underhålla ledningar kostar miljoner. Schaktfri teknik sänker kostnaden rejält, skonar miljön och ser till att trafikanter, närboende och butiker slipper att blir störda.

NoDig Platform är ett webbaserat verktyg som gör planering och projektering av vanliga schaktfria projekt enklare. Du får tillgång till landets främsta schaktfria expertis – steg för steg guidas du framåt när NoDig Platform ställer de frågor som identifierar projektets individuella faktorer.

Sist skapas ett kvalitetssäkrat underlag som du kan använda direkt för att göra en upphandling. Offerterna du får kommer att avse det aktuella projektet – du undviker ändringar och tillägg som är vanliga t.ex. vid ramavtal.

nodig computer 66b70d90

Våra böcker

3909 web 97911d72

Schaktfritt

Handboken ”SCHAKTFRITT” är en enkel grundbok som vänder sig till dig som vill få en uppfattning om de tekniska, tidsmässiga, ekonomiska och miljömässiga fördelarna med schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.

Boken är rikt illustrerad och presenterar även merparten av de schaktfria metoder som är kommersiellt tillgängliga på den svenska marknaden idag.

Du får också tekniska fakta kring metodvalet, samt en genomgång av de viktigaste applikationerna för schaktfri teknik.

Bredband a%CC%8At folket ny web 0c0c253c

Bredband åt folket

Handboken ”BREDBAND ÅT FOLKET” vänder sig främst till dig som ska bygga eller handla upp ledningsnät för bredband. Boken behandlar de tekniska, tidsmässiga, ekonomiska och miljömässiga fördelarna med schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.

Boken är rikt illustrerad och presenterar merparten av de schaktfria metoder som är aktuella vid bygge av bredbandsnät, inklusive närliggande s.k. grävfria metoder som fräsning och plöjning.

Du får också tekniska fakta kring metodvalet, samt en genomgång av de viktigaste applikationerna för schaktfri teknik i samband med bygge av bredbandsnät.

Din beställning

  Jag vill beställa Johan Lundbergs handbok "Bredband åt folket!" för 100kr/st exkl. moms + frakt!

  Jag vill beställa Johan Lundbergs handbok "Schaktfritt" för 100kr/st exkl. moms + frakt!

  Uppgifter

  Fakturaadress

  Leveransadress

  Leveransadress är samma som fakturaadress

  Övriga upplysningar

  Johan Lundberg AB is an independent consultant company within trenchless pipeline and cable construction and rehabilitation.


  Johan Lundberg AB holds the AAA rating, i.e. the highest rating of creditworthiness.

  Johan Lundberg AB is certified to the ISO 9001 and ISO14001 standards, which are the international standards for quality- and environmental management systems respectively.

  DCA-Europe, Drilling Contractors’ Association - is the industry body for entrepreneurs, tech. developers and design offices in horizontal directional drilling (HDD). As the first Swedish member, we take part in and contribute to DCA standards and networking.
  Learn more about DCA


  © 2023 Johan Lundberg AB