English Suomi

Nyheter

Så fick Solna Vatten ett ramavtal som fungerar “Att bygga Sveriges största pumpstation fanns inte på kartan” Vill du hjälpa Sveriges ledningsägare att spara miljoner med framtidens teknik? Johan Lundberg AB kommer till Göteborg! Världsunik borrmetod för elindustrin lanserad. Vi var där! ”Nästa gång ska vi kontakta Johan Lundberg tidigare” Avancerad mikrotunnling under Nissan Pipe Express utsett till årets NoDig-projekt 2015 Väl värt att åka ända till Skåne för Höstens Diplomkurs NoDig VA, Uppsala 13-15 oktober Diplomkurs NoDig VA för ledningsägare i Skåne! God jul till Filippinerna! Premiär för NoDig Platform på VA-mässan! Lyckad premiär för diplomkurs schaktfritt Diplomkurs NO-DIG VA 18-20 nov Johan Lundberg AB på IRO för tredje året i rad. Årets julklapp går till Filippinerna. Diplomkurs NO-DIG VA 25-27 mars Nu startar vi utbildning inom schaktfritt! På uppdrag av Johan Lundberg AB har ett examensprojekt utförts av student på KTH Intressanta nyheter inom schaktfri ledningsbyggnad Ny bok av Johan Lundberg: Bredband åt folket! Johan Lundberg upplyser väghållare att ledningsarbeten inte bara är ett bekymmer. Årets julgåva går till att hjälpa övergivna barn i Rumänien Uppskattade anföranden vid utställarseminarierna VA-mässan Mikrotunnel minskar översvämningsrisk i Borlänge centrum. Johan Lundberg, talade vid SSTT årsmöte 2012 Missa inte Johan Lundbergs föredrag vid SSTT 16-17 April Inhämtning- och avsätting av information Hur förmår vi våra planerare och beslutsfattare att tänka rätt redan på idéstadiet? Årets julgåva går till att hjälpa övergivna barn i Rumänien Hur ska det här sluta? Byggnation av ny vindkraft med hjälp av schaktfri teknik Nytt uppdrag åt SKB. Medlem i SSTT’s arbetsgrupp. Hemkommen från NoDig 2011 i Berlin Nya ansikten på Johan Lundberg AB. Hur gör dom på andra sidan staketet? Julgåvan gick till barnen på Haiti Framtidssäker borrad ledning ersätter ledning under bro Johan Lundberg utbildar internationella studenter i schaktfritt Johan Lundberg AB fyller ett år idag! Hjälp – det ligger ledningar där grunden ska byggas! Johan Lundberg utbildar i schaktfritt för norrlandskommuner Fortum Värme tar hjälp vid fjärrvärmeutbyggnad Stockholm Vatten skriver avtal med Johan Lundberg AB Schaktfritt prioriterat när Eon Värme bygger fjärrkyla Borrad VA-ledning i Nynäshamns kommun? Beställ nya handboken om schaktfritt! Stort intresse för Johan Lundberg på VA-mässan! Ökat sug efter schaktfritt i lågkonjunktur Premiär för Johan Lundberg AB

Avancerad mikrotunnling under Nissan

2016-05-18

Laholmsbuktens VA, där Halmstad kommun ingår, hade länge varit oroliga för de båda tryckavloppsledningar som korsar Nissan mitt i Halmstad. Ledningarna är av gjutjärn, har en diameter av 500 mm och är vitala för hela avloppsnätet. Ett haveri skulle kunna ställa till riktigt obehagliga problem – Nissan har väldigt känslig miljö som under inga omständigheter får störas.

Först inriktades projekteringen av de nya ledningarna på traditionell förläggningsteknik med schakt och undervattensarbeten. Men man insåg ganska snart att gator och kajer vid Nissan skulle behöva grävas upp, vilket skulle störa boende, turism och näringsverksamhet under lång tid. När kommunens politiker fick upp ögonen för de negativa konsekvenserna krävde man att ett schaktfritt alternativ skulle utredas. Frågan var rakt och enkelt ställd: går schaktfri teknik att använda, vilka metoder är tänkbara och var hamnar kostnaden?

Förstudie och metodval

Johan Lundberg AB, som i detta projekt arbetat som underkonsult till WSP, fick i uppdrag att kartlägga tänkbara schaktfria alternativ.

Förutsättningarna och kraven var utmanande. Utrymmet är starkt begränsat med fornlämningar i närheten, samtidigt som de pålade kajkonstruktionerna på platsen skulle kräva hänsyn och noggrann planering. För att inte störa vattenflödet och orsaka grumling måste en schaktfri ledning ligga minst 4 meter under Nissans botten. Detta reducerade antalet tänkbara metoder.

Våra undersökningar visade att mikrotunnling kunde vara ett tänkbart alternativ. Då skulle ett 1400 mm skyddsrör borras under Nissan och i skyddsröret skulle två 560 mm PE-ledningar förläggas. Denna lösning skulle eliminera merparten av störningen, men ett antal osäkerheter fanns fortfarande, t ex kajens grundläggning samt risken att kvarlämnad stålspont kunde finnas i borrlinjen.

I förstudien presenterade vi för- och nackdelar med olika lösningar, en tidplan som säkerställde att entreprenaden skulle vara klar före turistsäsongen samt en kostnadsuppskattning som pekade på cirka 15 Mkr. Laholmsbuktens VA tog beslut om att gå vidare.

Projektering

Johan Lundberg AB projekterade de tekniska delarna av mikrotunnlingen medan WSP tog ansvar för geotekniska undersökningar, flödesberäkningar, anslutningsarbeten m.m.

Vi såg också till att arkeologiska undersökningar gjordes direkt. Tack vare att vi kände till genomförandet i detalj kunde undersökningsområdet begränsas. Ändå blev undersökningarna betydligt mer omfattande än man anat. Bland annat upptäcktes en stadsmur, inklusive en bevaransvärd bastion, vilket gjorde det nödvändigt att flytta borrlinjen.

Hade man väntat med de arkeologiska undersökningarna tills borrningsentreprenaden startat hade hela projektet försenats. Dessutom hade stora extrakostnader för maskinstillestånd uppstått.

Vi upptäckte också att det befintliga kartverket var bristfälligt, vilket exempelvis gjorde att vissa fjärrvärmeledningar måste flyttas. Dessutom behövde en befintlig 400 mm vattenledning i närheten av borrlinjen relinas med formpassade rör för att garantera en säker funktion.

Upphandling

Vid upphandling av schaktfria projekt är det oerhört viktigt att omfattningen av uppdraget definieras i detalj. Annars riskerar störningar och stillestånd att kosta stora pengar. Under hela upphandlingsprocessen bevakade vi beställarens intressen samt stöttade med frågor och svar. När det handlar om tjänster som beställarorganisationen inte är van vid är detta speciellt viktigt. Resultatet av upphandlingen blev att kontraktssumman nästan exakt landade på det belopp vi uppskattat.

Genomförande

Projektet inleddes i oktober 2015. Vi vet att det ibland är nödvändigt att fatta kvalificerade beslut utan dröjsmål för att undvika onödiga och kostsamma störningar. Därför fanns Johan Lundberg AB med som byggledning i beställarens organisation och stöttade projektets ordinarie byggledare i frågor kring den schaktfria delen av projektet.

Den mest spännande delen av projektet var bygget av de båda stora sänkbrunnar som fungerade som start- och målplats för tunnelborrmaskinen. Brunnarna hade en diameter på 6 och 4,5 meter och var 12 meter djupa. Entreprenören BAB Rörtryckning AB har dock lång erfarenhet på detta område och byggandet genomfördes som planerat.

Själva mikrotunnlingen gick helt planmässigt och tog ungefär en vecka. Känsliga moment var tätningen mellan tunnelborrmaskinen och sänkbrunnarna, men även detta fungerade helt perfekt.

Kontinuerlig kontroll

Johan Lundberg AB fanns kvar i projektet tills allt var klart. Tack vara den minutiösa planeringen och övervakningen under byggtiden inträffade inga större störningar. Nu har Halmstad ledningar som tryggar både framtiden och miljön. Och politikerna är nöjda.

Redan vid första kontakten fick vi stort förtroende för Johan Lundberg AB, säger Naser Adibi, projektledare på Laholmsbuktens VA. Deras kompetens när det gäller mikrotunnling och schaktftitt är imponerande, och deras agerande var hur proffsigt som helst. Att ha med Johan Lundberg AB i alla faser av projektet kändes väldigt tryggt.

Läs mer
Tryckbrunn i Picassoparken. Källa LBVA/BAB ABStartplats i Picassoparken. 

Mottagningsbrunn i Hamngatan på andra sidan ån. Källa LBVA/BAB ABMottagningsplats i Hamngatan. 

Mikrotunnelmaskinen före borrning.       Källa BAB ABMikrotunnelmaskinen före borrning. 

Borrningens start…     Källa LBVA/BAB ABBorrningens start… 

.. och avslut.  Källa LBVA/BAB AB.. och målgång. 

Färdigtryckt skyddsledning och LBVAs projektledare, Naser Adibi. Källa LBVA/BAB ABNaser Adibi, LBVA, vid den färdigtryckta skyddsledningen.

Alla bilder, källa: LBVA/BAB AB