English Suomi

Nyheter

Så fick Solna Vatten ett ramavtal som fungerar “Att bygga Sveriges största pumpstation fanns inte på kartan” Vill du hjälpa Sveriges ledningsägare att spara miljoner med framtidens teknik? Johan Lundberg AB kommer till Göteborg! Världsunik borrmetod för elindustrin lanserad. Vi var där! ”Nästa gång ska vi kontakta Johan Lundberg tidigare” Avancerad mikrotunnling under Nissan Pipe Express utsett till årets NoDig-projekt 2015 Väl värt att åka ända till Skåne för Höstens Diplomkurs NoDig VA, Uppsala 13-15 oktober Diplomkurs NoDig VA för ledningsägare i Skåne! God jul till Filippinerna! Premiär för NoDig Platform på VA-mässan! Lyckad premiär för diplomkurs schaktfritt Diplomkurs NO-DIG VA 18-20 nov Johan Lundberg AB på IRO för tredje året i rad. Årets julklapp går till Filippinerna. Diplomkurs NO-DIG VA 25-27 mars Nu startar vi utbildning inom schaktfritt! På uppdrag av Johan Lundberg AB har ett examensprojekt utförts av student på KTH Intressanta nyheter inom schaktfri ledningsbyggnad Ny bok av Johan Lundberg: Bredband åt folket! Johan Lundberg upplyser väghållare att ledningsarbeten inte bara är ett bekymmer. Årets julgåva går till att hjälpa övergivna barn i Rumänien Uppskattade anföranden vid utställarseminarierna VA-mässan Mikrotunnel minskar översvämningsrisk i Borlänge centrum. Johan Lundberg, talade vid SSTT årsmöte 2012 Missa inte Johan Lundbergs föredrag vid SSTT 16-17 April Inhämtning- och avsätting av information Hur förmår vi våra planerare och beslutsfattare att tänka rätt redan på idéstadiet? Årets julgåva går till att hjälpa övergivna barn i Rumänien Hur ska det här sluta? Byggnation av ny vindkraft med hjälp av schaktfri teknik Nytt uppdrag åt SKB. Medlem i SSTT’s arbetsgrupp. Hemkommen från NoDig 2011 i Berlin Nya ansikten på Johan Lundberg AB. Hur gör dom på andra sidan staketet? Julgåvan gick till barnen på Haiti Framtidssäker borrad ledning ersätter ledning under bro Johan Lundberg utbildar internationella studenter i schaktfritt Johan Lundberg AB fyller ett år idag! Hjälp – det ligger ledningar där grunden ska byggas! Johan Lundberg utbildar i schaktfritt för norrlandskommuner Fortum Värme tar hjälp vid fjärrvärmeutbyggnad Stockholm Vatten skriver avtal med Johan Lundberg AB Schaktfritt prioriterat när Eon Värme bygger fjärrkyla Borrad VA-ledning i Nynäshamns kommun? Beställ nya handboken om schaktfritt! Stort intresse för Johan Lundberg på VA-mässan! Ökat sug efter schaktfritt i lågkonjunktur Premiär för Johan Lundberg AB

“Att bygga Sveriges största pumpstation fanns inte på kartan”

Storstockholm expanderar. Tillväxten och det ökande miljömedvetandet kräver att kollektivtrafiken byggs ut. Tvärbanans Kistagren byggs nu och kommer år 2023 att ha sin ändstation i Helenelund.

I anslutning till ändstationen, som gränsar till både järnväg och motorväg, planeras och pågår ett antal större byggprojekt – Tvärbanetorget, kvarteret Hoppet m.fl. Resultatet blir en stor, hårdgjord och instängd yta som saknar naturlig dagvattenavledning med självfall.

Sollentuna kommun ansvarar via SEOM (Sollentuna Energi & Miljö) för att området kring ändstationen klarar ett hundraårsregn. Beräkningarna visade att dagvattensystemet måste kunna hantera en volym på cirka 3500 l/sek.

En förutsättning för hela projektet var att dagvattenfrågan löstes. Och löstes snabbt.

 Schakt eller schaktfritt

– Inledningsvis såg vi två huvudalternativ, säger Åsa Snith, VA-chef på SEOM. Antingen schaktade ledningar i kombination med en gigantisk pumpstation som klarade både dagvattenvolym och nivåskillnader, eller ett schaktfritt ledningsalternativ. I båda fallen skulle dagvattnet ledas till Edsviken. Någonstans längs ledningslinjen behövdes dessutom ett reningssteg som bromsade upp flödet.

 – Men – att bygga Sveriges största pumpstation i Sollentuna fanns inte på kartan. Alltså tog vi kontakt med Johan Lundberg AB som fick uppdraget att kartlägga och kostnadsberäkna tänkbara schaktfria alternativ.

 – Vi började med att göra en förstudie, berättar Angela Gremyr, projektledare på Johan Lundberg AB. Det fanns flera alternativa lednings lägen, bl. a. en bergtunnel. Förstudien baserades på omfattande geotekniska undersökningar och innehöll även preliminära kostnadsberäkningar.  

Snabbt beslut

Med förstudien som underlag valde SEOM en ledningslinje, huvudsakligen i ås mark, där det även finns utrymme för den reningsdamm som behövs innan dagvattnet släpps ut i Edsviken. Genom att välja schaktfri teknik eliminerade man också de problem som de stora nivåskillnaderna i området annars orsakat. Och – sist men inte minst – man slapp merparten av de enorma kostnader som ett schaktalternativ inneburit.

Den schaktfria delen av ledningen blir cirka 1 km och ska passera en rad olika hinder, t. ex. ett utbyggt järnvägsområde samt en kyrkogård.  Metoden blir mikrotunnling med en ledningsdiameter på 1600 mm. Projektering pågår.