English Suomi
Arkiv

Nyheter

VA

  • Fördelar med schaktfritt både vid nyförläggning och renovering
  • Störst besparing vid djupt förlagda och svåråtkomliga ledningar
  • Används främst vid korsningar av vägar och järnvägar samt vid ledningsbygge i gator
  • Även fördelar vid överföringsledningar under åker och äng
  • Schaktfritt uppfyller de krav på självfall som ställs