English Suomi
Arkiv

Nyheter


Genom att borra ledningen under den stora lönnen behövde den ej fällas.

Naturvård

  • Schaktfri teknik är perfekt när värdefulla miljöer, sällsynta växter och unika träd ska bevaras
  • Ingen påverkan på jordbrukets dränering
  • Inga tunga maskiner, inga markskador