Skip to main content

Banbrytande mikrotunnelprojekt i Sollentuna!

SSTT – Scandinavian Society for Trenchless Technology har publicerat en spännande artikel om det banbrytande mikrotunnelprojekt Johan Lundberg AB är delaktiga i i Sollentuna. Artikeln kan läsas här.

En helt ny sorts mikrotunnelmaskin används för att borra 160 meter in i berget, ansluta till Käppalatunneln och koppla samman en spillvattenledning. Johan Lundberg AB har arbetat nära Herrenknecht under utvecklingsfasen av den nya maskinen.

Johan Lundberg AB har haft förmånen att vara del i projektet från utredningsfas till projektering och byggledning. Teamet har ägnat två år åt projekteringen och började med att utforska olika tekniker som potentiellt kunde användas, men konstaterade snart att det enda realistiska alternativet var att använda mikrotunnling med den nya maskinen och temporära rör.

Kort om mikrotunnelteknik

Mikrotunneltekniken är en avancerad metod inom schaktfri teknik som används för att gräva exakta och noggrant styrda tunnlar både i berg och jord. Denna teknik används främst för att anlägga rörledningar, kablar eller andra infrastrukturkomponenter under marken på ett sätt som minimerar störningar ovan jord. På vår encyklopedi Wiki NoDig kan ni läsa mer om teknikens möjligheter och begränsningar samt få en beskrivning av hur tekniken fungerar.

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB