Skip to main content
Johan Lundberg AB i Göteborg

Göteborg

Johan Lundberg AB öppnade upp portarna för Göteborgskontoret 2018. Ansvarig för kontoret är David Jacobsson, tidigare ordförande för SSTT. Ansvarsområdet för kontoret i Göteborg innefattar västra och södra Sverige. I skrivande stund är 4 kollegor på plats men det kommer sannolikt bli fler. Pandemin till trots har företaget gått framåt med nyanställningar under 2021 och en växande kurva med uppdrag. Märkbart för Göteborgskontoret är att andelen kunder inom industrin ökar med flera nyanläggning- och renoveringsprojekt.

Medarbetarna har lång bakgrund från olika befattningar inom schaktfritt och har därför också en väldigt bra kontakt med branschen. Den samlade erfarenheten från schaktfritt är stor och hamnar på drygt 70 år.

I Göteborgsregionen introducerades schaktfria metoder redan på 1950-talet och flera schaktfria entreprenörer har huvudkontor i och omkring Göteborg. En anledning till detta är att det finns mycket lera i västra och södra Sverige vilket innebär goda förutsättningar för det schaktfria. Göteborgskontoret har varit aktivt på plats på några av våra nordligaste och sydligaste projekt. Med andra ord begränsar geografin inte oss som experter inom schaktfritt från att verka över hela landet.

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB