Skip to main content
Byggledare Johan Lundberg AB

Byggledning

På Johan Lundberg AB erbjuder vi utöver vår expertis inom schaktfria tekniker även byggledningstjänster.
Då våra byggledare ofta är involverade i projekten från start bidrar det till ett stort engagemang och ett öga för de allra minsta detaljer. Byggledarens roll är bl.a. att agera stöd, planera, organisera och samordna byggprocessen. Byggledaren är beställarens tekniska stöd och bevakar dess intressen genom att tex. ha koll på kostnaderna och tidsplaner. Att dessutom ha en byggledare som är insatt i schaktfria tekniker är ytterligare en bonus.

Bild1
Jan Wandeby i rollen som byggledare för vårt projekt i Värtahamnen. Här tar han emot kollegan Rikard Carlstedt som är på platsbesök.

Jan Wandeby är en av våra byggledare vars senaste uppdrag var en mycket uppskattad insats i Värtahamnen. I Värtahamnen utfördes en rörtryckning om 43 m samt en mikrotunnling på 34 m i krävande förhållanden. Under det spännande projektets gång dök det upp en del oförutsedda utmaningar, däribland ett slukhål som orsakade huvudbry. Att byggledningen hade en direkt kontakt med projekteringen är en av anledningarna till att det gick så pass smärtfritt att ställa om från den ena planen till den andra. Att byggledaren kan bidra med input från marken i kombination med att denne är bekant med projekteringens sätt att jobba är också viktigt för ett lyckat resultat.

När vi pratar med Jan Wandeby om byggledarrollen så säger han: ”Vi följer kund från ax till limpa. Jag tar med mig kunskapen som beställaren inte har. Många gånger kan vi ta snabba beslut baserat på erfarenhet som i många andra fall skulle behövas utredas. Dyker något upp så kan jag göra en snabb bedömning och komma till en slutsats. Är det komplexa problem så kan, tack vare korta led inom företaget, beslut fattas snabbare än i andra fall.”

Som sakkunnig kan våra byggledare vara involverade i ett projekt redan vid utredningsstadiet. Ett exempel på detta är ett projekt i Tyresö där Magnus Andersson varit engagerad i förstudiesyfte. Sonderingsborrning har utförts med Johan Lundberg AB på plats som stöd. I entreprenadskedet går Magnus in som byggledare och fungerar som bryggan mellan kommun och entreprenad. Då Magnus varit engagerad redan sen utredningsstadiet har en relation skapats till alla inblandade parter i projektet. Detta underlättar framfarten och lägeskollen är ständig. Våra byggledares närvaro genom projektens framfart är en ovärderlig kvalitetssäkring.

Låter det här ovan intressant? Har du ett projekt där vår expertis skulle göra nytta? Kontakta oss för att diskutera ditt projekt med våra erfarna medarbetare. Vi finns tillgängliga.

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB