Skip to main content
JLAB anställda

Sommarreflektioner

Johan Lundberg, grundare och Crister Renkel, VD, satte sig i solen för en liten pratstund där reflektioner och framtidsvisioner stod på dagordningen. I strålande solsken och med fågelkvitter i bakgrunden diskuterades allt från pandemin till näringslivspriset Bona Postulata.

När ämnet återblick kommer upp konstaterar Johan och Crister att året givetvis har präglats av Corona-pandemin med allt vad den inneburit för nära, kära och kollegor. Det har varit tufft i många lägen, men dessa uppförsbackar har också gjort oss starkare som individer, kollegor och företagare. När de blickar tillbaka är de väldigt tacksamma för att det trots allt gått fantastiskt bra för företaget.

Samtalet kommer in på hållbarhet vilket har fått mycket fokus i företaget under året.
Att kunna hjälpa kunder att förstå att vi med hjälp av schaktfria tekniker kan bygga på ett hållbart sätt är väldigt spännande och också ett viktigt bidrag till samhället säger Crister. Johan fyller i att företaget
nu besitter mer kompetens på området än tidigare, vilket också är mycket tillfredsställande. Vi kan möta dessa frågor och vara trygga med att vi har högkvalitativa lösningar.

Johan Lundberg, grundare och Crister Renkel, VD

Reflektioner över den upptrappade digitalisering som företaget genomgått diskuteras, särskilt med tanke på den hastiga omställningen från kontor till hemmakontor för de flesta anställda. Posteringar flyttades framåt och plötsligt bedrevs verksamheten lika lätt hemifrån som från kontoret.
”Vi kan förvänta oss mer effektivitet i och med erfarenheten från alla online möten. Onlinemöten är nu inte någon sista lösning utan mer den första,” säger Crister.
Som exempel berättar Johan om ett internationellt online-möte med deltagare både från Sverige och Sydafrika. Under mötets gång kunde ett tekniskt problem lösas live på plats. Crister tar också upp ett webbinarium som Johan höll för 100 projektörer som genomfördes med bravur. Avstånd som tidigare kunnat vara en begränsning har nu genom digitaliseringen skapat möjligheter.
Digitaliseringen har mer att ge och vi är nu förberedda för att möta detta med öppna armar.

Samtalet går vidare till Bona Postulata. Att bli belönade med Uppsalas näringslivspris Bona Postulata 2020  ser Johan och Crister som en väldigt glädjande bekräftelse på det hårda arbete som lagts ner av samtliga i företaget. Det sporrar till fortsatt hårt arbete och  visar på att vi gör rätt sak på rätt sätt.
”Vi satsar och kommer framåt, vi expanderar och blir starkare” avslutar Johan.

Som slutsats har vi under det gånga året kunnat växa. Vi har fått större muskler vilket betyder att vi kunnat hjälpa fler kunder med tekniska lösningar. Vi har även kunnat utveckla nya tjänster att erbjuda våra kunder. Med detta bakom oss ser framtiden ljus ut.

Vi tar emot nya kunder och utmaningar med en entusiasm stärkt av visdom från gångna projekt.

Johan Lundberg AB önskar en härlig sommar!

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB