Skip to main content
Fyrsjö Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund

Raka rör – Bländande betyg

Hela Oxelösund och stora delar av Nyköping förses med vatten av Högåsens vattenverk. Det rör sig om cirka 5 miljoner kubikvatten till cirka 57 000 personer. En ny råvattenledning på en mil anläggs nu från sjön Yngaren då den gamla ledningen gjort sitt. Kapaciteten på den nya ledningen utökas något från den tidigare för att möta framtida behov av vattenleveranser.

I skrivande stund är entreprenaden inne på sista etappen och bedöms vara färdig under 2021. Själva entreprenaden påbörjades under hösten 2020 men en utredning om bland annat markförhållanden startades redan 2017.
På uppdrag av NOVF, Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund, kopplades Johan Lundberg AB in som direkt stöd till beställaren för utredningar samt framtagande av FFU för totalentreprenad. Utöver Johan Lundberg AB och NOVF har även AFRY varit delaktiga när det kommer till geotekniken.

Angela Gremyr är projektledaren hos Johan Lundberg AB som ansvarat för uppdraget. Om att jobba tillsammans med NOVF säger Angela så här:

”NOVF som beställare är mycket konstruktiva och lösningsinriktade så det har varit enkelt att samarbeta. Det finns stora fördelar med att kunna ha med tydliga driftsaspekter tidigt i ett projekt.”

På NOVF är det Karolina Wetterblad som varit ansvarig för projektet och hon summerar samarbetet så här:
”Ett företag är aldrig bättre än den personal företaget har. Angela är den bästa konsulten inom projektering jag träffat på. Hon slår de flesta i att dels kunna se både helheter och behov av detaljer samt att hon är tekniskt kunnig både i text och ritning. Hon besitter utöver detta också ett enormt tålamod.”

FyrsjöledningKW
Karolina Wetterblad, förbundsdirektör står vid den nya ledningen. Bild: Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Ledningssträckan går stundtals genom rätt oländig terräng och längs med sträckan har man stött på en hel del olika utmaningar. Några av de oförutsedda hinder som dök upp var bl.a. föroreningar, strutsar, jordgubbsodlare, potatisodlare, ledningar som inte ligger där man tror, surhål, Trafikverkets riksintresse för Ostlänken och uråldriga kolgropar. Ett brett urval på de olika aspekter man måste väga in och ta hänsyn till i projekteringen.

”I det här projektet blev man flexibel om man inte redan var det innan.” säger Angela Gremyr och fortsätter, ”Det var många faktorer att relatera till under utredningsfasen när vi skulle sätta ledningssträckan. Vi behövde tänka om flera gånger eftersom det poppade upp det ena efter det andra.”

Materialvalet denna gång blev 710 mm plaströr. Dessa rör är uppdelade i 20 m sektioner som stumsvetsas ihop. Längs med sträckan så är även nio DN 700 ventiler installerade, detta för att underlätta hantering och reparation vid eventuella skador.

Referensprojekt

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB