Skip to main content
Mikrotunnelmaskin

Mikrotunnelprojekt i hamn

Mikrotunnelprojekt i hamn
Lodbrok lyfter upp mikrotunnelmaskinen i Värtahamnen.

1 års förberedelser tog det innan första spadtaget sattes i marken. Jan Wandeby från Uppsala kontoret har varit byggledare för projektet och är mycket nöjd med slutresultatet. Trots alla utmaningar som dök upp under projektets gång, tillägger Jan, och berättar vidare:
– Det planerade läget för återlyft av mikrotunnelmaskinen fick hastigt planeras om då oförutsedda hinder under markytan orsakade ett slukhål. Detta resulterade i att placering av lyftkran behövdes omarbetas. Platsbristen var påtaglig och det ledde till att pontonkranen Lodbrok, som turligt nog var ledig och hemma i Sverige, ringdes in.

– Jätteroligt att vi fått vara med i detta speciella projekt. Ett fantastiskt teamarbete mellan alla inblandade, säger Johan Lundberg själv. Både han och Jan Wandeby berättar om det goda samarbetet mellan samtliga parter och problemlösarviljan som genomsyrade projektet.
– Som byggledare specialiserade på schaktfria entreprenader tar vi ansvar för att slutprodukten verkligen blir så som det är tänkt och löser de utmaningar som finns i projektet, i synnerhet under utförandet. Detta är unikt! fortsätter Johan Lundberg.

Mikrotunnel i hamn -Johan Lundberg
Illustration ej skalenlig, endast i illustrativt syfte.

Mikrotunnling: 34m med betongrör Di 2000mm Dy 2400mm rörens vikt 10,5ton/st
Rörtryckning: 43m med betongrör Di 2000mm Dy 2400mm rörens vikt 10,5ton/st
Sänkbrunnar: Startbrunn 5,8 x8,8m med ett djup på 11m samt mottagningsbrunn 4,2m med ett djup på 10m

Drönarvideo från JVAB

Filmklipp från under ytan där mikrotunneln kommer ut i hamnen
– källa Sventab.
Filmklipp från ovan ytan: Lansering och Dykning vid Lodbrok
– källa BAB.

Referensprojekt

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB