Skip to main content
Johan Lundberg AB Hållbarhet

Hållbarhet, Agenda 2030 och schaktfria lösningar

Hållbarhetsmålen och Agenda 2030 har lyft fram frågor om miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. När det gäller förnyelse av det svenska ledningsnätet är detta givetvis centralt. Från politisk nivå med klimatbudgetar till EPD’er för rörmaterial ställs branschen inför nya krav och frågor.

Att välja en schaktfri lösning kan ge mindre skadliga utsläpp med uppemot 80% mindre störningar av viktiga samhällsfunktioner samt betydligt lägre kostnader jämfört med traditionell schaktning. För att leverera en lösning, av typen som ska hålla i 50 eller 100 år, krävs givetvis god planering och kunskap om tekniken. Utöver detta förutsätts även en förståelse för vad hållbarhet innebär i praktiken ur ett helhetsperspektiv.

En hållbar schaktfri lösning tar hänsyn till helheten. Hos oss på Johan Lundberg AB arbetar vi för att:

Lösningen ska hålla över tid – Den smidigaste och billigaste lösningen är inte alltid den bästa. Rätt metod, utrustning, rörmaterial och utförande ger långsiktighet såväl i relation till kvalitet och kostnad som drift och säkerhet. I vissa fall kan detta innebära en större kostnad kortsiktigt då många parametrar ska vägas in. En LCA, Life Cycle Analysis, kan bli aktuell i vissa projekt för att hitta den mest hållbara lösningen.

Lösningen ska vara driftsäker – En hållbar schaktfri lösning handlar inte bara om förläggning, utan ska kräva minimalt underhåll. Skulle detta vara aktuellt ska det på förhand finnas en genomtänkt plan för dessa.

Lösningen ska innebära minimal negativ omgivningspåverkan – Den bästa schaktfria lösningen tar hänsyn till helheten. Omgivningspåverkan kan bland annat gälla naturskydd, vattenskydd, kulturskydd och påverkan på tredje man. Även om beställaren själv ofta har resurser för att utreda dessa frågor i detalj kan våra konsulter agera specialiststöd för schaktfria arbeten. Det kan gälla koldioxidutsläpp, artskydd med hänsyn till borrvätskor etc.

Den bästa schaktfria lösningen möter eller överträffar kundens krav och fyller sin funktion på lång sikt med minimal negativ miljöpåverkan. Med den inställningen är vi övertygade om att schaktfri teknik spelar en viktig roll för Agenda 2030 i Sverige! Kontakta oss gärna för att diskutera detta mer.

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB