Skip to main content
Fyrsjö nyheter

Göta kanal och fjärrvärme – På uppdrag i Söderköping

En skada på fjärrvärmeledning under Göta kanal strax utanför Söderköping upptäcktes av E.On i April 2020. Johan Lundberg AB fick uppdraget att planera och leda arbetet med förläggningen av en ny fjärrvärmeledning till Söderköpings-borna.

Det som först verkade vara en smidig styrd borrning i lera visade sig leverera flera spännande utmaningar.

Morän norr om kanalen, säkerhetsavstånd till befintlig ledning, 12 m djupa träpålar längs kanalens strand och en vattentäkt söder om kanalen begränsade utrymmet för förläggningen avsevärt. Radien fick inte heller vara så skarp att rören skadades, men djupet stort nog att ge täckning för att undvika upptryckning. En sårad kanal-botten skulle få allvarliga konsekvenser.

I gott samråd med kunden hittades till slut ett lämpligt läge och med stöd av JLAB:s byggledare Jan Wandeby kunde BAB Rörtryckning börja arbetet i slutet av sommaren.
Men spänningen var inte över – Maskinen stötte på grovt jordmaterial strax innan passage under kanalen. Efter diskussioner på plats mellan Jan Wandeby och BABs tekniker kunde läget ritas om och med en mindre justering lyckades man passera.

E.ON´s projektledare Karolina Nygren beskriver månaderna som en riktig nagelbitare, men är glad och tacksam för upplösningen och samarbetet med Johan Lundberg AB.

”Till att börja med har vårt samarbete varit både roligt och lärorikt! Även om vi stötte på utmaningar så löste vi dem och vi är väldigt glada för slutresultatet”, säger hon om upplösningen. Hon understryker vikten av byggledningsstödet på plats i det spännande slutskedet. ”Jätteskönt för mig som projektledare att ha det bollplanket.”

Byggledare Jan Wandeby sammanfattar:
”Vi stötte på problem, men problem är till för att lösas!”

Referensprojekt

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB