E4 vid A6 i Jönköping. Nu är mikrotunnlingen DN800 klar!

För några år sedan fick vi på Johan Lundberg AB frågan av Sweco, som projekterade en ny huvudvattenledning åt Jönköpings kommun, om hur en passage av järnvägen 90m och motorvägen E4 190m skulle kunna gå till. Vi blev inkopplade som underkonsult till dem för att fokusera på de schaktfria delarna i projektet. En tidig förstudie visade på mikrotunnelteknik som en tänkbar lösning. Nu ett par år senare, efter ett roligt och intressant projekteringsarbete och som beställarstöd under entreprenaden, står ledningsentreprenaden snart klar. Huvudentreprenör var NCC och underentreprenör för borrningen var BAB.
Johan Lundberg: ”I fredags träffade jag en glad byggledare som berättade att mikrotunnlingen hade gått mycket bra och att de låg före tidplanen! Sådant här är jätteroligt att få vara med om.”

Tack Sweco för ett roligt och fint samarbete i detta projekt!

Johan Lundberg @ LinkedIn
Sweco’s Hemsida

Referensprojekt

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

R-symbolen identifierar företag som har ett etiskt förhållningssätt, d.v.s. aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.
Läs mer om R-licens


© 2020 Johan Lundberg AB