E4 vid A6 i Jönköping. Nu är mikrotunnlingen DN800 klar!

För några år sedan fick vi på Johan Lundberg AB frågan av Sweco, som projekterade en ny huvudvattenledning åt Jönköpings kommun, om hur en passage av järnvägen 90m och motorvägen E4 190m skulle kunna gå till. Vi blev inkopplade som underkonsult till dem för att fokusera på de schaktfria delarna i projektet. En tidig förstudie visade på mikrotunnelteknik som en tänkbar lösning. Nu ett par år senare, efter ett roligt och intressant projekteringsarbete och som beställarstöd under entreprenaden, står ledningsentreprenaden snart klar. Huvudentreprenör var NCC och underentreprenör för borrningen var BAB.
Johan Lundberg: ”I fredags träffade jag en glad byggledare som berättade att mikrotunnlingen hade gått mycket bra och att de låg före tidplanen! Sådant här är jätteroligt att få vara med om.”

Tack Sweco för ett roligt och fint samarbete i detta projekt!

Johan Lundberg @ LinkedIn
Sweco’s Hemsida

Referensprojekt

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

R-symbolen identifierar företag som har ett etiskt förhållningssätt, d.v.s. aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.
Läs mer om R-licens

DCA-Europe, Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsultfirmor inom styrd borrning. Vi har som första skandinaviska organisation blivit upptagna som associate members i DCA. I vårt arbete eftersträvar vi att följa de goda erfarenheter som DCA’s normer och standarder berikar oss med.
Läs mer om DCA

ISO 9001 är en internationell standard för certifiering på området kvalitet. ISO 9000 är standardserien för kvalitet där ISO 9001 är själva kravdokumentet i standarden.
ISO 14001 är en internationell standard för certifiering på området miljö. ISO 14001 är ett kravdokument för certifiering av miljöledningssystem.


© 2020 Johan Lundberg AB