Pressmeddelande

Johan Lundberg Oy i Finland tillkännager utnämningen av en ny styrelsemedlem.

Vi är mycket stolta över att få informera om att Jari Kaukonen har gått med i Johan Lundberg Oy:s styrelse. Jari är för närvarande ordförande för International Society for Trenchless Technology (ISTT) och har ägnat mycket av sin karriär åt No-Dig-teknologier i olika roller.
ISTT har för närvarande 28 medlemsländer världen över.

Teams möte med styrelsen för Johan Lundberg Oy.

”Lång erfarenhet som entreprenör och arbetserfarenheter från olika stora finska designföretag har gett Jari ett enormt perspektiv för denna bransch, för att inte tala om hans stora kontaktnätverk i Finland och runt om i världen. Vi ser fram emot att arbeta med Jari för att förbättra våra erbjudanden och tjänster som specialistkonsulter inom schaktfri teknik”, säger Jukka Huusko, VD för Johan Lundberg Oy.

Jari är en av de allra första användarna av schaktfri teknik i Finland då han började som projektledare redan så tidigt som 1982.

Jaris kommentar: ”Mitt hjärta har alltid slagit för schaktfri teknik sedan jag först fick höra talas om den för nästan fyrtio år sedan. Jag ser fram emot vår gemensamma resa mot nya höjder inom schaktfri teknik med det ledande nordiska expertteamet inom schaktfritt. I vårt land skulle vi kunna utnyttja Johan Lundberg Oy:s expertis mycket mer och inte basera besluten på känsla när vi står inför de designutmaningar som konstruktion och förnyelse av kommunalteknik medför. Jag anser att alla nätverksdesignprojekt bör undersöka möjligheten att utnyttja schaktfri teknik, som alltid är smartare, mer miljövänlig och nästan alltid billigare.”

För mer information vänligen kontakta:
Jukka Huusko, jukka@johanlundberg.fi , telefon +358 40 759 0043
Jari Kaukonen, jari@kaukonen.fi

Johan Lundberg Oy @ LinkedIn
Johan Lundberg @ LinkedIn

Pressmeddelande

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

R-symbolen identifierar företag som har ett etiskt förhållningssätt, d.v.s. aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.
Läs mer om R-licens

DCA-Europe, Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsultfirmor inom styrd borrning. Vi har som första skandinaviska organisation blivit upptagna som associate members i DCA. I vårt arbete eftersträvar vi att följa de goda erfarenheter som DCA’s normer och standarder berikar oss med.
Läs mer om DCA

ISO 9001 är en internationell standard för certifiering på området kvalitet. ISO 9000 är standardserien för kvalitet där ISO 9001 är själva kravdokumentet i standarden.
ISO 14001 är en internationell standard för certifiering på området miljö. ISO 14001 är ett kravdokument för certifiering av miljöledningssystem.


© 2020 Johan Lundberg AB