Skip to main content

Mer för pengarna med rätt ramavtal

Varje dag förser Roslagsvatten 130.000 människor med dricksvatten. Bolaget arbetar i kommunerna Österåker, Knivsta, Vallentuna och Ekerö samt i Vaxholms stad.  I Österåker och Vaxholm svarar Roslagsvatten även för all infrastruktur inom VA samt sköter avfallshanteringen. Man hjälper även Täby kommun med administrativa tjänster, knutna till VA. Alla kommuner som anlitar bolaget är delägare.

– Ramavtal för schaktfria tjänster har vi haft länge, inleder Lina Cheung på Roslagsvatten. Tyvärr var det tidigare avtalet otydligt, saknade tekniska beskrivningar och tog inte hänsyn till våra önskemål när det gäller avrop, hur beställning ska ske, vad som ingår mm. Vi ville ha ett ramavtal som var mer anpassat till våra behov och hur vi vill arbeta.

– För att kunna vara säkra på att vi skulle hamna rätt anlitade vi Johan Lundberg AB, som gjort liknande projekt åt andra. Projektet inleddes med en workshop där vi gick igenom vilka schaktfria metoder som använts, statistik och erfarenheter, vad som fungerat bra och vad som behövde förändras.

Med workshopen som bas tog Johan Lundberg AB fram en kravspecifikation på det nya ramavtalet. Den beskrev krav och önskemål på vad avtalet skulle uppnå. Kravspecifikationen remissades tills alla var nöjda med innehållet.

I nästa steg utgick man från ledningsnätets kondition samt gjorde en uppskattning av vilka ledningsåtgärder som skulle bli aktuella under avtalsperioden. Fördelarna med detta är att både beställare och leverantör får en realistisk bild av framtida volymer.

Som sista steg i processen utarbetade Johan Lundberg AB tekniska beskrivningar, inklusive de AF-delar som är aktuella.

Så här säger Lina Cheung:

– Det här sättet att stegvis arbeta fram underlaget till ett ramavtal skapar engagemang och säkrar att ramavtalet är anpassat till organisation, behov och budget. Ett tydligt ramavtal utan gråzoner skapar också ett bra samarbetsklimat mellan beställare och entreprenör.

– En organisation kan inte ha expertis på alla områden. I det här projektet har vi haft värdefullt stöd av Johan Lundberg AB; både när det gäller tekniska frågor och ledningen av projektet. Att Johan Lundberg AB är neutrala och oberoende känns tryggt, både för oss och för de entreprenörer som kommer att tilldelas avtalet.

Referensprojekt

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB