Nytt ramavtal prioriterar kompetens inom schaktfritt

Sundbybergs stad är landets minsta kommun till ytan, men befolkningstätheten ligger i toppskiktet med nästan 6.000 invånare per km2. Motsvarande siffra för hela landet är 1.423 personer per km2. Sundbyberg är alltså en tätort på riktigt och växer dessutom snabbast i landet. Inom några år förväntas dagens invånarantal på drygt 50.000 bli uppemot 80.000.

Det här ställer tuffa krav på den kommunala servicen. VA-verksamheten bolagiserades 2017, och det nya bolaget Sundbyberg Avfall & Vatten AB (SAVAB) står inför stora utmaningar när det gäller VA-nätet. Nybyggnadsbehovet är stort, samtidigt som man som så många andra kommuner brottas med ett uppdämt renoveringsbehov.

De lokala förutsättningarna fick stor betydelse när SAVAB nyligen handlade upp tekniska konsulttjänster – VA-ingenjörer. Johanna Gullberg, VA-strateg på SAVAB, berättar:

– Att bygga och underhålla ett VA-nät i en så tätbebyggd stad som Sundbyberg förutsätter att man använder schaktfri teknik i stor omfattning. Inte nog med att det redan finns mängder av olika ledningar i marken; trafiken är tät vilket betyder att avstängningar för schaktning alltid ställer till stora problem.

– Kompetensen inom schaktfritt vägde därför tungt när vi tilldelade Johan Lundberg AB ramavtalet för tekniska konsulttjänster inom VA. Givetvis uppfyller företaget alla övriga upphandlingskriterier, men vi ville säkra tillgången till en kompetens som betyder mycket för den framtida VA-utvecklingen i Sundbyberg.

Kundavtal

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

R-symbolen identifierar företag som har ett etiskt förhållningssätt, d.v.s. aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.
Läs mer om R-licens

DCA-Europe, Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsultfirmor inom styrd borrning. Vi har som första skandinaviska organisation blivit upptagna som associate members i DCA. I vårt arbete eftersträvar vi att följa de goda erfarenheter som DCA’s normer och standarder berikar oss med.
Läs mer om DCA

ISO 9001 är en internationell standard för certifiering på området kvalitet. ISO 9000 är standardserien för kvalitet där ISO 9001 är själva kravdokumentet i standarden.
ISO 14001 är en internationell standard för certifiering på området miljö. ISO 14001 är ett kravdokument för certifiering av miljöledningssystem.


© 2020 Johan Lundberg AB