Skip to main content

Nytt ramavtal prioriterar kompetens inom schaktfritt

Sundbybergs stad är landets minsta kommun till ytan, men befolkningstätheten ligger i toppskiktet med nästan 6.000 invånare per km2. Motsvarande siffra för hela landet är 1.423 personer per km2. Sundbyberg är alltså en tätort på riktigt och växer dessutom snabbast i landet. Inom några år förväntas dagens invånarantal på drygt 50.000 bli uppemot 80.000.

Det här ställer tuffa krav på den kommunala servicen. VA-verksamheten bolagiserades 2017, och det nya bolaget Sundbyberg Avfall & Vatten AB (SAVAB) står inför stora utmaningar när det gäller VA-nätet. Nybyggnadsbehovet är stort, samtidigt som man som så många andra kommuner brottas med ett uppdämt renoveringsbehov.

De lokala förutsättningarna fick stor betydelse när SAVAB nyligen handlade upp tekniska konsulttjänster – VA-ingenjörer. Johanna Gullberg, VA-strateg på SAVAB, berättar:

– Att bygga och underhålla ett VA-nät i en så tätbebyggd stad som Sundbyberg förutsätter att man använder schaktfri teknik i stor omfattning. Inte nog med att det redan finns mängder av olika ledningar i marken; trafiken är tät vilket betyder att avstängningar för schaktning alltid ställer till stora problem.

– Kompetensen inom schaktfritt vägde därför tungt när vi tilldelade Johan Lundberg AB ramavtalet för tekniska konsulttjänster inom VA. Givetvis uppfyller företaget alla övriga upphandlingskriterier, men vi ville säkra tillgången till en kompetens som betyder mycket för den framtida VA-utvecklingen i Sundbyberg.

Kundavtal

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB