Panikprojekt Stäket

14 kommuner i norra Storstockholm ingår i kommunalförbundet Norrvatten som levererar dricksvatten till 600 000 människor, flera stora sjukhus,  Arlanda flygplats samt en mängd industrier och kontor. Norrvatten är Sveriges fjärde största dricksvattenproducent. 

För att öka sin dricksvattenkapacitet bygger Norrvatten under hösten 2019 en ny 1200 mm huvudvattenledning som ska korsa E18 vid Stäket. Samtidigt bygger Trafikverket om närliggande väg 267 (Rotebroleden).

Korsningen av E18 har orsakat mycket huvudbry. Därför har Norrvatten undersökt flera tänkbara lösningar. Sommaren 2019 insåg man emellertid att den bergborrade mikrotunnel, dia 1600 mm, som vi tidigare rekommenderat bäst uppfyllde kraven. Och nu var det bråttom!

Under fyra intensiva veckor projekterade vi den tekniska lösningen och medverkade vid upphandlingen av mikrotunnlingen. När detta skrivs förbereds borrningen, och vi deltar som stödfunktion i genomförandefasen.

Så här säger Annika Falkmar på Norrrvatten:

– Det kändes skönt att Johan Lundberg AB snabbt kunde hjälpa oss med att scanna av marknaden för att se om den tajta tidplanen gick att hålla. När vi som beställare hamnar i en sådan här situation och inte har råd att missa, är det bra med en aktör som är expert på schaktfritt.

Referensprojekt

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

R-symbolen identifierar företag som har ett etiskt förhållningssätt, d.v.s. aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.
Läs mer om R-licens

DCA-Europe, Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsultfirmor inom styrd borrning. Vi har som första skandinaviska organisation blivit upptagna som associate members i DCA. I vårt arbete eftersträvar vi att följa de goda erfarenheter som DCA’s normer och standarder berikar oss med.
Läs mer om DCA

ISO 9001 är en internationell standard för certifiering på området kvalitet. ISO 9000 är standardserien för kvalitet där ISO 9001 är själva kravdokumentet i standarden.
ISO 14001 är en internationell standard för certifiering på området miljö. ISO 14001 är ett kravdokument för certifiering av miljöledningssystem.


© 2020 Johan Lundberg AB