Skip to main content

Panikprojekt Stäket

14 kommuner i norra Storstockholm ingår i kommunalförbundet Norrvatten som levererar dricksvatten till 600 000 människor, flera stora sjukhus,  Arlanda flygplats samt en mängd industrier och kontor. Norrvatten är Sveriges fjärde största dricksvattenproducent. 

För att öka sin dricksvattenkapacitet bygger Norrvatten under hösten 2019 en ny 1200 mm huvudvattenledning som ska korsa E18 vid Stäket. Samtidigt bygger Trafikverket om närliggande väg 267 (Rotebroleden).

Korsningen av E18 har orsakat mycket huvudbry. Därför har Norrvatten undersökt flera tänkbara lösningar. Sommaren 2019 insåg man emellertid att den bergborrade mikrotunnel, dia 1600 mm, som vi tidigare rekommenderat bäst uppfyllde kraven. Och nu var det bråttom!

Under fyra intensiva veckor projekterade vi den tekniska lösningen och medverkade vid upphandlingen av mikrotunnlingen. När detta skrivs förbereds borrningen, och vi deltar som stödfunktion i genomförandefasen.

Så här säger Annika Falkmar på Norrrvatten:

– Det kändes skönt att Johan Lundberg AB snabbt kunde hjälpa oss med att scanna av marknaden för att se om den tajta tidplanen gick att hålla. När vi som beställare hamnar i en sådan här situation och inte har råd att missa, är det bra med en aktör som är expert på schaktfritt.

Referensprojekt

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB