Skip to main content

Mikrotunnel i expressfart

Stadsdelen Veddesta i Järfälla får ett mer attraktivt läge när Mälarbanan byggs ut. Detta innebär att VA-nätens kapacitet måste utökas. En del i utbyggnaden är att korsa Mälarbanan vid Barkarby station med en grov tryckspilledning.

Genomförandet var ursprungligen planerat till 2022, men under våren 2019 meddelade Trafikverket att ledningsarbetet inte kunde utföras förrän 2026. Det fanns dock ett tidsfönster i samband med ett planerat tågstopp under juli 2019, men att klara projektering och upphandling fram till dess var orealistiskt.

Vi åtog oss ändå att försöka och detaljprojekterade snabbt den tekniska lösningen. På grund av förutsättningarna på platsen valdes en 54 meter lång, DI 1000 mm mikrotunnel. Vi medverkade även vid upphandlingen och besatte rollen som biträdande projektledare.

Trots tuffa tekniska förutsättningar och tidpressen gick hela projektet som på räls. Borrningen blev extremt framgångsrik – borravvikelsen efter 54 meters borrning var en ynka mm.

Referensprojekt

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB