Mikrotunnel i expressfart

Stadsdelen Veddesta i Järfälla får ett mer attraktivt läge när Mälarbanan byggs ut. Detta innebär att VA-nätens kapacitet måste utökas. En del i utbyggnaden är att korsa Mälarbanan vid Barkarby station med en grov tryckspilledning.

Genomförandet var ursprungligen planerat till 2022, men under våren 2019 meddelade Trafikverket att ledningsarbetet inte kunde utföras förrän 2026. Det fanns dock ett tidsfönster i samband med ett planerat tågstopp under juli 2019, men att klara projektering och upphandling fram till dess var orealistiskt.

Vi åtog oss ändå att försöka och detaljprojekterade snabbt den tekniska lösningen. På grund av förutsättningarna på platsen valdes en 54 meter lång, DI 1000 mm mikrotunnel. Vi medverkade även vid upphandlingen och besatte rollen som biträdande projektledare.

Trots tuffa tekniska förutsättningar och tidpressen gick hela projektet som på räls. Borrningen blev extremt framgångsrik – borravvikelsen efter 54 meters borrning var en ynka mm.

Referensprojekt

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

R-symbolen identifierar företag som har ett etiskt förhållningssätt, d.v.s. aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.
Läs mer om R-licens

DCA-Europe, Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsultfirmor inom styrd borrning. Vi har som första skandinaviska organisation blivit upptagna som associate members i DCA. I vårt arbete eftersträvar vi att följa de goda erfarenheter som DCA’s normer och standarder berikar oss med.
Läs mer om DCA

ISO 9001 är en internationell standard för certifiering på området kvalitet. ISO 9000 är standardserien för kvalitet där ISO 9001 är själva kravdokumentet i standarden.
ISO 14001 är en internationell standard för certifiering på området miljö. ISO 14001 är ett kravdokument för certifiering av miljöledningssystem.


© 2020 Johan Lundberg AB