”Att samarbeta med Johan Lundberg AB betyder trygghet.”

Hagalunds bangård med Hagalundsdepån är Sveriges största rangerbangård för persontrafik. Den ligger i stadsdelen Järva inom Solna kommun. På området finns även norra Europas största underhållsdepå för tåg. Depån ägs av det statliga fastighetsbolaget Jernhusen och hyrs ut till företag som sysslar med uppställning, växling och underhåll av persontåg. 

MGT Teknik AB är ett konsultbolag inom infrastruktur, energi och miljö som anlitas av Jernhusen. Inom en del av Hagalundsdepån hade man problem med dagvatten. Under många år hade en verkstadsbyggnad blockerat den naturliga avrinningen under, vilket bland annat skapat problem med inträngande vatten.

– För att bli av med dagvattnet behövde vi bygga ett par pumpstationer med tillhörande ledningar, berättar Mikael Herstedt på MGT Teknik. Att använda schaktfri teknik var ganska självklart med tanke på verksamheten i området som är känslig för störningar. Men för metodval och detaljlösningar behövde vi experthjälp.

– Därför anlitade vi Johan Lundberg AB för att projektera den tekniska lösningen, som blev byggande av två ledningar – DI 160 och 225mm – med styrd borrning. Johan Lundberg AB anlitades även som biträdande projektledare.

– Även om vi klarar det mesta inom huset, så känns det ibland tryggt att ha tillgång till expertkompetens. Detta var ett av dessa tillfällen, avslutar Mikael Herstedt.

Referensprojekt

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

R-symbolen identifierar företag som har ett etiskt förhållningssätt, d.v.s. aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.
Läs mer om R-licens

DCA-Europe, Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsultfirmor inom styrd borrning. Vi har som första skandinaviska organisation blivit upptagna som associate members i DCA. I vårt arbete eftersträvar vi att följa de goda erfarenheter som DCA’s normer och standarder berikar oss med.
Läs mer om DCA

ISO 9001 är en internationell standard för certifiering på området kvalitet. ISO 9000 är standardserien för kvalitet där ISO 9001 är själva kravdokumentet i standarden.
ISO 14001 är en internationell standard för certifiering på området miljö. ISO 14001 är ett kravdokument för certifiering av miljöledningssystem.


© 2020 Johan Lundberg AB