Skip to main content

”Att samarbeta med Johan Lundberg AB betyder trygghet.”

Hagalunds bangård med Hagalundsdepån är Sveriges största rangerbangård för persontrafik. Den ligger i stadsdelen Järva inom Solna kommun. På området finns även norra Europas största underhållsdepå för tåg. Depån ägs av det statliga fastighetsbolaget Jernhusen och hyrs ut till företag som sysslar med uppställning, växling och underhåll av persontåg. 

MGT Teknik AB är ett konsultbolag inom infrastruktur, energi och miljö som anlitas av Jernhusen. Inom en del av Hagalundsdepån hade man problem med dagvatten. Under många år hade en verkstadsbyggnad blockerat den naturliga avrinningen under, vilket bland annat skapat problem med inträngande vatten.

– För att bli av med dagvattnet behövde vi bygga ett par pumpstationer med tillhörande ledningar, berättar Mikael Herstedt på MGT Teknik. Att använda schaktfri teknik var ganska självklart med tanke på verksamheten i området som är känslig för störningar. Men för metodval och detaljlösningar behövde vi experthjälp.

– Därför anlitade vi Johan Lundberg AB för att projektera den tekniska lösningen, som blev byggande av två ledningar – DI 160 och 225mm – med styrd borrning. Johan Lundberg AB anlitades även som biträdande projektledare.

– Även om vi klarar det mesta inom huset, så känns det ibland tryggt att ha tillgång till expertkompetens. Detta var ett av dessa tillfällen, avslutar Mikael Herstedt.

Referensprojekt

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB