Skip to main content

”Nästa gång ska vi kontakta Johan Lundberg tidigare”

uuuyy

Under Råån i södra Helsingborg går en 400 mm vattenledning från 1940-talet som ställt till en rad problem, bl a flera allvarliga läckor. NSVA (ett gemensamt VA-bolag för kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp) tänkte byta ut ledningen men gå upp i dimension till 560 mm. Den gamla ledningen skulle vara i drift medan den nya installerades. Man hade tänkt placera den nya ledningen i närheten av den befintliga.
 
Entreprenaden var upphandlad som totalentreprenad med partnering. Därför var projekteringen inte speciellt omfattande.

Hinder i vägen

Just där ledningen skulle korsa Råån finns ett Natura 2000-reservat. Råån har flera gånger tidigare passerats med schaktfri teknik, men inte just på denna plats. Den anlitade borrentreprenören hade gjort en horisontell provsondering som tydde på stora utmaningar i form av sten och block i ledningslinjen.

Eftersom man var oroliga för att borrvätska skulle kunna läcka upp i ån, vilket absolut inte fick hända, hade borrentreprenören även gjort beräkningar av borrvätsketryck.

Baserat på förutsättningarna hade entreprenören rekommenderat den tuffa, men dyrare AT-borrningen. Ändå hade man reserverat sig för att fastna samt för uppläckage av borrvätska.
 

För säkerhets skull

Beställaren och totalentreprenören tvekade, och kontaktade Johan Lundberg AB för att få en ”second opinion”. Johan läste in sig på det material som fanns, reste till Helsingborg och studerade de lokala förutsättningarna noga.

Vi gjorde ett PM där vi sammanställde våra intryck, samt gav rekommendationer om nästa steg. Bland annat föreslog vi ett alternativt ledningsläge där problemen med block i marken och risk för uppläckage borde vara mindre. Borrlängden minskade dessutom rejält – från 230 till 90 meter.
 

Facit

Borrentreprenören accepterade vårt förslag och provborrade framgångsrikt i det nya ledningsläget. Här skilde sig också nivåskillnaderna från den ursprungliga platsen, vilket minskade risken för problem med borrvätsketryck ytterligare.

Borrningen utfördes med traditionell styrd borrning, men självklart fanns ändå beredskap för att hantera eventuella problem vid borrningen.

Kostnaden för borrningen minskade från drygt en miljon till cirka 450.000:- men det nya ledningsläget medförde istället extrakostnader för schaktning. Den största fördelen var ökad säkerhet och mindre risk för miljöpåverkan, samt att slippa den negativa publicitet som ett uppläckage i den känsliga Råån inom Natura 2000 skulle medfört.
 

Kunden tycker

Så här i efterhand förstår jag inte varför vi låste oss så hårt vid det ursprungliga läget, säger Adis Dzafic från NSVA. Johan fick oss tänka nytt och angripa problemet förutsättningslöst. Resultatet talar för sig självt. Ett har vi lärt oss, och det är att kontakta Johan Lundberg tidigare nästa gång.

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB