Skip to main content

Pipe Express utsett till årets NoDig-projekt 2015

I samband med årsmötet för Scandinavian Society of Trenchless Technology utsågs årets NoDig-projekt. Vinnare blev den schaktfria ledningsbyggnad som Stockholm Vatten under senvintern genomfört i Huddinge.

Utmaningen var att förlägga en kilometerlång, grov ledning på normalt djup i ett vattensjukt område med artesiskt grundvatten och lös lera. Alternativa metoder hade antingen krävt omfattande spontning och sänkning av grundvattnet, eller också hade ledningen hamnat på otillgängligt stort djup.

Efter rekommendation av Johan Lundberg AB valdes metoden Pipe Express – en nyutvecklad utrustning som tidigare bara använts två gånger. Ledningssträckan vid projektet var 1036 meter och ledningsdiametern 1200 mm.

Pipe Express är en metod som skonar miljön utan att påverka den intensiva pendlingstrafiken i området. Johan Lundberg AB fanns med som beställarstöd under hela projektet, från idé och metodval till avslutad byggledning.

Nedan visas bilder och film från projektet samt film om metoden.

IMG 0743 800px

Priset korades under torsdagen och överlämnades av David Jacobsson, ordförande i Scandinavian Society of Trenchless Technology
Läs även: www.e-pages.dk/maskinbladet/1045/22

Referensprojekt

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB