Skip to main content

Premiär för NoDig Platform på VA-mässan!

Schaktfri teknik sparar tid, pengar och miljö. Det vet de flesta. Ändå kommer man inte igång, och oftast är det brist på kunskap som skapar osäkerhet. Man vet inte var man ska börja, man vet inte vilken metod som är lämplig och därför vet man inte hur upphandlingsunderlaget ska formuleras.

NoDig Platform är ett nytt, webbaserat verktyg som gör planering och projektering av vanliga schaktfria projekt enklare. Steg för steg guidas man framåt när verktyget ställer frågor som identifierar projektets speciella förutsättningar. Allra sist skapas ett kvalitetssäkrat underlag som kan användas direkt för att göra en upphandling.

Resultatet blir att offerterna avser just det aktuella projektet – man slipper ändringar och tillägg som är vanliga t.ex. vid ramavtal.

– NoDig Platform gör det enklare att planera, projektera och upphandla en schaktfri entreprenad, säger Johan Lundberg. Verktyget ger tillgång till hela vår schaktfria expertis. Det innehåller hundratals tips och råd, samt ger stöd och vägledning genom hela processen. Självklart får du hjälp att komma igång, och när du är klar kan du få ditt projekt expertgranskat av oss.

Välkommen till nodigplatform.se och planera ditt första schaktfria projekt redan idag! Nyfiken? Läs vad tidningen Entreprenadaktuellt skriver om NoDig Platform här.

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB