Skip to main content

Lyckad premiär för diplomkurs schaktfritt

dk

– Kanske var det möjligheten att spara pengar åt skattebetalarna som lockade deltagarna, säger Angela Ozerov – kursansvarig för den allra första diplomkursen som genomfördes 25-27 mars på Scandic Nord i Uppsala 

Premiärkursen fokuserade på schaktfritt ledningsbyggande i allmänhet och VA i synnerhet. Det omfattande kursprogrammet behandlade både teori och praktik; från geoteknik till upphandling och allt däremellan. 

– Vi startade med kurs för ledningsägare inom VA eftersom ledningsbyggnad och ledningsrenovering är en stor del av VA-kontorens vardag, och det som regel är de som får stå för fiolerna, säger Angela. I framtiden kommer vi dock även rikta kursen för andra grupper, som ex. konsulter, och tittar även på en möjlig fortsättning. 

En röd tråd i hela kursen var ett egenutvecklat, systematiskt arbetssätt, den s k Lundbergs trappa – en säker, steg för steg-process, som mynnar ut i rätt metodval. 

Att döma av kursutvärderingarna var premiären lyckad. Några citat: 

”En mycket inspirerande utbildning.” 

”Massor med ny information, fint förpackad.” 

”Mycket bra upplagt, med intressanta diskussioner.” 

”Är mycket nöjd med kursen, över förväntan. Är också mycket imponerad av företagets kunskap, engagemang och förmåga att lära ut.” 

”Lysande utbildning!”

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB