Skip to main content

20-40 gångers avkastning på pengarna!

Genom att välja en schaktfri lösning istället för traditionella metoder går det att spara stora pengar. I flera projekt där vi varit involverade har kostnaden för en schaktfri projektering inneburit drastiska besparingar – resurser som kan användas till annat.

Förutom besparingarna så ger schaktfri teknik alltid andra fördelar – kortare tid, mindre störning för trafik och närboende, mindre miljöpåverkan osv.

Vår mission är att göra schaktfritt lättillgängligt. Därför arbetar vi ofta i team som underkonsult. I befintliga projekt kan vi ge synpunkter på vad ett schaktfritt perspektiv skulle kunna innebära på hela, eller delar, av i ett ledningsprojekt.

Hör av dig så berättar vi mer!

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB