Skip to main content

Nu startar vi utbildning inom schaktfritt!

Många vill lära sig mer om schaktritt, och därför kommer vi till vintern att börja genomföra utbildningar inom schaktfritt. Den första kursen är en 3-dagars grundutbildning för ledningsägare inom VA. Preliminära kursmoment:

  • Vilka schaktfria tekniker finns
  • När ska olika metoder användas
  • Projektering av schaktfritt
  • Upphandling och ekonomi
  • Praktiskt genomförande – fällor, fel och genvägar
  • Praktikfall
  • Med mera

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB