På uppdrag av Johan Lundberg AB har ett examensprojekt utförts av student på KTH

I VA-branschen finns det en hel del instruktioner om hur man skall bygga vattenledningar, hur ledningsschakterna skall se ut, kringfyllnad etc. I vår bransch vet vi dessutom att det finns flera olika tekniker att utföra åtgärder på befintliga ledningar med hjälp av schaktfri teknik. Däremot finns det väldigt lite material som är ett hjälpmedel för ledningsägaren och projektören; Hur skall man tänka vid val av lämplig schaktfri metod, vilka rörmaterial är lämpliga att arbeta med osv. Därför är vi glada över det arbete Henrik har lagt ned i sin rapport, de analyser som gjorts, och de riktlinjer som kan vara ett värdefullt stöd för alla som har behov av åtgärder på sitt huvudvattenledningsnät. Vi tror att rapporten kommer att vara ett viktigt inlägg i branschen när man står inför ett behov av åtgärder på vattenledningsnätet och då speciellt huvudvattenledningar.

Vi är stolta över Henrik Cransers examensjobb som alldeles nyligen färdigställts. Rapporten har titeln ”Trycksatta huvudvattenledningar-Guide för material och schaktfria metodval vid åtgärder av vattenledningar”.

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

R-symbolen identifierar företag som har ett etiskt förhållningssätt, d.v.s. aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.
Läs mer om R-licens

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2020 Johan Lundberg AB