Skip to main content

Byggnation av ny vindkraft med hjälp av schaktfri teknik

I vår strävan efter att arbeta för miljöns bästa och samtidigt tillmötesgå ett behov på marknaden har Johan Lundberg AB deltagit i vindkraftmässan i Stockholm den som hölls den 14-15 september.

Vi för fruktbärande resonemang med fler ledande vindkraftsbolag om hur schaktfri teknik kan hjälpa dem. Vindkraftsbolagen strävar ständigt efter att minska sina kringkostnader och miljöpåverkan vid byggnation av vindkraftparker genom att finna kortaste möjliga anslutningsväg till befintligt kraftnät. Det kan man göra genom att tillämpa det schaktfria tänket i sin projektering. Ett exempel är luftledningar som byts ut mot bergborrning och markförlagd kabel över otillgängliga bergssidor, eller ett annat, den så ofta återkommande frågan om skyddade Natura 2000 områden som helt eller delvis kan passeras med det smarta tänket.

Natur så som berg, myr- och mossmark, vattendrag, landfästen eller infrastruktur som vägar och järnvägar ses inte längre som ett hinder utan en möjlighet till att applicera det nya tänket.

–Med miljövänliga metoder hjälper vi miljövänligt teknik att nå längre, säger Ian Hutchings.

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB