Skip to main content

Medlem i SSTT’s arbetsgrupp.

SSTT står för Scandinavian Society for Trenchless Technology, vilket är den skandinaviska grenen av en internationell organisation vars syfte är att främja schaktfritt ledningsbyggande. Johan Lundberg ingår numera i SSTT’s svenska arbetsgrupp.

– Schaktfri teknik är ett effektivt sätt att spara tid, pengar och miljö. Därför känns det både angeläget och viktigt att på alla sätt medverka till att sprida kunskap om den schaktfria teknikens alla möjligheter, säger Johan Lundberg.

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB