Skip to main content

Hemkommen från NoDig 2011 i Berlin

Den schaktfria branschen genomgår ständigt förändring, nya innovationer kommer och får genomslag. Tillverkare presenterar sina senaste uppfinningar och entreprenörer tävlar om att visa upp hur man tagit till sig det senaste i sina genomförda entreprenader.

Johan Lundberg AB var där med fyra delegater för att inhämta ny kunskap och förvissa sig om att ligga i framkant. I aktiviteterna ingick inte bara att informera sig om de senaste innovationerna utan också att kartlägga aktörernas historik, renommé och förhållande till varandra.

En dag under mässan anordnades ett 30-tal arbetsplatsvisningar runt om i Berlin, där schaktfria arbeten kunde beskådas.

-Arbetsplatsdagen och den tur vi valde var mycket givande då den visualiserade olika tekniker i praktiskt utförande. Bättre undervisning i Schaktfritt är svår att få säger Ian Hutchings. Berlinerspont på nära håll kan ej beskrivas utan måste självupplevas.

-Mässan ger en god överblick av branschen på global nivå, med både Japanska och Kinesiska inslag säger Nils Håkansson. Han flikar även in att mässan ger en bra möjlighet att hämta hem viktig information till pågående förstudier och projekt hemma i Sverige och ser nöjd ut.

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB