Skip to main content

Hur gör dom på andra sidan staketet?

20110420 X

Som i ett led att följa den tekniska utvecklingen på den internationella arenan, genomfördes nyligen en resa till Mellaneuropa där ett flertal arbetsplatser, entreprenörer och leverantörer besöktes.

Ett flertal tekniker har studerats. Allt från små dimensioner till meterstora kulvertlösningar. Det långsiktiga utbytet med utländsk expertis är mycket värdefullt. Dels för att ta till sig om senaste tänk, men inte desto mindre att inte göra samma fel som tidigare gjorts.

Användandet av schaktfri teknik för att installera långtidsbeständiga keramiska rör studerades.  Vi har även sett hur man på ett innovativt sätt kan använda schaktfri teknik för byggnation av utjämningsmagasin i svåra grundvattenförhållanden. På detta sätt har man kunnat slippa arbete med en stor spont och undervattensgjutning av botten, i känslig miljö. Bortforsling av förorenade massor har kraftigt kunna reduceras. Lösningen var dessutom betydligt billigare!

-Jag tycker det är viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som händer i branschen. Teknikutvecklingen går mycket snabbt på detta område. Skulle ny teknik kunna underlätta och samtidigt sänka kostnaden för ett ledningsprojekt för oss i Sverige, ja då känns det angeläget att känna till detta, avslutar Johan.

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB