Skip to main content

Framtidssäker borrad ledning ersätter ledning under bro

Kumla, Örebro och Hallsberg har ett gemensamt fjärrvärmenät. En del av fjärrvärmen produceras vid Sakabs förbränningsanläggning i Norrtorp.

Ledningen från Norrtorp till Örebro korsar Täljeån och var tidigare hängd under en vägbro. Under 2010 planerades omfattande underhållsarbeten på bron.  Under tiden skulle biltrafiken ledas över en provisorisk bilbro. Den ursprungliga tanken var att en separat provisorisk bro skulle byggas för ledningen.

– Det fanns en rad nackdelar med det här, säger Tony Johansson på Eon Värme. Dels var vi tvungna att stänga av ledningen två gånger, dels skulle ledningsbron bli dyr. Vi vet också av egen erfarenhet hur många olika tillstånd som krävs när man ska bygga i närheten av vatten. Och när bron ska repareras nästa gång så blir det samma visa igen…

– När vi byggde ut fjärrkylan i Örebro hade vi ett värdefullt stöd av Johan Lundberg. Vi fick också goda erfarenheter av styrd borrning. När det gällde ledningen vid Täljeån så rekommenderade Johan att vi skulle titta närmare på alternativet att borra en permanent ledning under ån, inte minst för att det fanns en hel del pengar att spara.

– Den förstudie som Johan gjorde, visade att de marktekniska förutsättningarna på platsen var osäkra. Vägen går på en rullstensås och brobyggarna hade stött på ett och annat rejält block vid sina geotekniska undersökningar. Men vi bestämde oss ändå för att göra en horisontell sonderingsborrning för att om möjligt hitta ett fungerande ledningsläge.

– Johan deltog aktivt vid sonderingsborrningen, som gick bra. Han var sedan med vid utvärderingen av anbuden. Borrning och ledningsdragning var inte helt problemfri – den ena ledningen gick perfekt medan den andra fick lite småskador på höljet genom närkontakt med hinder i marken. Ledningen, som är krökt både i profil och plan, består av isolerade stålrör med en diameter på 350 mm. Ledningens ytterdiameter är 500 mm. Ledningslängden är drygt 200 m.

Referensprojekt

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB