Skip to main content

Johan Lundberg utbildar internationella studenter i schaktfritt

Här om dagen samlades ett 25-tal studenter vid högskolan i Halmstad för att lära sig mer om schaktfritt. Bland åhörarna fanns förutom elever från Sverige även elever från flera andra länder.

– Det är roligt att det finns ett stort intresse av att lära sig mer om schaktfritt. Dessa elever kommer ju att vara morgondagens beslutsfattare. Därför känns det extra angeläget att de känner till den schaktfria tekniken. Hur man kan dra nytta av dess fördelar för att spara tid och pengar, samt orsaka minimalt med störning.

– Speciellt roligt var det då en ung man kom fram efteråt och sa: ”Det här var mycket bra, detta skall jag ta med hem till mitt land…”

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB