Skip to main content

Johan Lundberg AB fyller ett år idag!

Här är lite av det som hänt under det gångna året.

Vi har hjälpt konsulter, entreprenörer och ledningsägare att spara pengar och skona miljön genom att utnyttja den schaktfria teknikens alla möjligheter maximalt. Det totala värdet av de schaktfria lösningarna i projekten där vi varit med är 110 miljoner. Besparingarna jämfört med schaktning är åtminstone det dubbla.

Många behöver lära sig mer om möjligheterna med schaktfri teknik – från högskolor och företag till kommuner och konsulter. Under året som gått har vi haft flera kurser och medverkat vid ett stort antal seminarier och andra arrangemang. Minst 800 personer lyssnat och lärt sig mer om schaktfritt. Vår egen handbok i schaktfritt har även blivit mycket uppskattad och gjort livet lättare för många i branschen.

Ett hedersuppdrag under det gångna året var att skriva en artikel i AMA-nytt. Temat för artikeln var mikrotunnlar. Vi har fått massor av uppskattande kommentarer, vilket känns bra. Idag är vi inblandade i både korta och långa, små och stora projekt över hela landet. Vi har fasta avtal med flera uppdragsgivare. Ett antal olika kurser och seminarier är planerade, och telefonen ringer mer och mer.

Välkommen, du också!

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB