Skip to main content

Hjälp – det ligger ledningar där grunden ska byggas!

I våras började byggandet av Stockholmsarenan – en ny idrotts- och evenemangsarena i närheten av Globen.

När grundläggningsjobbet skulle starta upptäckte man att Stockholm Vattens VA-ledningar låg i vägen och måste flyttas. Men omläggningen av ledningarna var komplicerad. Bland annat skulle ledningarna korsa ett järnvägsspår och gå i en trång passage mellan en befintlig fastighet och järnvägsspåret. Att utföra omläggningen med traditionell schaktning hade tagit lång tid och blivit mycket kostsamt.

Det gällde att snabbt hitta en fungerande lösning och entreprenören kontaktade Johan Lundberg AB. Tillsammans med ledningsägaren och deras projektör arbetade vi fram en schaktfri lösning som fungerade tekniskt och sparade tid.

Resultatet blev lyckat och nu pågår grundläggningsarbetet för fullt. I december 2012 ska den nya arenan vara klar.

Referensprojekt

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB